Från och med den 1 juni så kommer kontorets öppettider att förändras. Vi kommer att ha öppet 08-15 mån till fre. (Växeln öppen som vanligt 07 – 16.30)

Kooperativet Emils Visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst erbjuder dig som har misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom Kooperativet Emil att rapportera dem på ett anonymt och säkert sätt.

Vi strävar efter en öppen och förtroendeingivande kultur i kooperativet. Det är viktigt för oss att du känner att du kan berätta sådant som du upplever är fel. Det kan du alltid göra till oss i ledningen eller till din arbetsledare. Men vi har också tagit fram en särskild tjänst där du kan informera oss anonymt.

Observera att de missförhållanden vi pratar om nu inte ska bero på assistansen. Om du misstänker ett sådant missförhållande ska du rapportera det direkt till oss som en Lex Sarah.

När kan du visselblåsa?


Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera misstanke om allvarligt missförhållande eller oegentligheter inom kooperativet eller hos en anställd i ledande ställning. Det kan exempelvis vara verksamhetsansvarig, en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Det kan också vara en uppdragsgivare eller en arbetsledare som handlar felaktigt. Misstankarna kan exempelvis röra muta, stöld, bedrägeri, jäv, olämplig bisyssla, eller där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin ställning eller att närstående gynnas på något sätt.

Om du använder dig av visselblåstjänsten behöver du inte ha bevis för din misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk och du får inte bryta din tystnadsplikt om det inte är nödvändigt för att avslöja missförhållandet när du rapporterar.

Rapportera anonymt eller öppet

Vår visselblåstjänst erbjuder en möjlighet att, anonymt eller med kontaktuppgifter, informera oss om misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter. Det är viktigt för oss att få information från dig både för att minska risker för felaktigheter och för att vi vill upprätthålla förtroendet för Kooperativet Emil. Det du vet kan leda till att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Du når visselblåsningstjänsten på:

Mail: abhutbildning@protonmail.com
Tel: 070 299 44 98