Från och med den 1 juni så kommer kontorets öppettider att förändras. Vi kommer att ha öppet 08-15 mån till fre. (Växeln öppen som vanligt 07 – 16.30)

"Livskvalitet – så mäter vi vår vinst"

Våra värderingar

Det här är Kooperativet Emil

Kooperativet Emil är en ideell assistanssamordnare som är både partipolitiskt och religiöst obunden. I vår verksamhet finns inget som helst vinstintresse; vårt uppdrag är att erbjuda assistansberättigade stöd, oavsett funktionsvariation och behov – inte generera överskott till aktieägare. 

Alla våra medlemmar har samma rättigheter och möjligheter samt ett stort utrymme att själva utforma sin assistans efter sina egna livsvillkor. Du är expert på ditt liv; vi lyssnar på dig. 

Korta beslutsvägar med snabb återkoppling skapar ett klimat där medlemmarna är välkomna att påverka verksamheten. För oss är det viktigt att vara tillgängliga; vi vill att du ska uppleva att du känner oss och att det är enkelt att komma i nå oss.  

Tillstånd

Kooperativet Emil har det tillstånd som krävs för att bedriva yrkesmässig verksamhet med inriktning personlig assistans, inom alla personkretsar.

Juridisk hjälp

Vi erbjuder även hjälp när du behöver kontakta kommunen och Försäkringskassan i ärenden som rör din personliga assistans och assistansersättning. Om du önskar är vi med dig på möten och vi kan också sköta kontakten med såväl sjukvård som habilitering, för att ta fram tydliga underlag till både nyansökningar och omprövningar.

Vi deltar även vid nätverksmöten för att säkerställa att alla i ditt nätverk samarbetar och arbetar i enlighet med dina önskemål. I de fall det behövs har vi juridisk expertis att vända oss till.

Kvalitetsarbete

Med hjälp av våra levande dokument, i form av rutiner och handlingsplaner som löpande revideras och uppdateras, håller vår verksamhet en god kvalitet. Vårt systematiska kvalitetsarbete består av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Vi har även kontinuerliga kundundersökningar för att kunna säkerställa att vår verksamhet möter våra hårt ställda krav.

Bra villkor för dina assistenter

För oss är goda löner och anställningsvillkor för dina assistenter en självklarhet, både anhöriga och utomstående. Vi har kollektivavtal, systematiskt arbetsmiljöarbete och egna utbildningar. Dessutom samarbetar vi med flera ledande leverantörer, som arrangerar utbildningar som vi finner meningsfulla för vår verksamhet.

Friskvård och löpande rekrytering av vikarier är också centrala delar i vårt vardagliga arbete.

Vi har precis blivit klara med en arbetsmiljöhandbok som är godkänd av arbetsmiljöverket. Kooperativet Emil jobbar aktivt med arbetsmiljön.

Hållbar utveckling

Vi strävar efter att vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande verksamhet. Även som lokal verksamhet är det viktigt vara en del av det globala arbetet med att minska belastningen på miljön, bidra till en stabil och trygg tillväxt för ökad välfärd samt främja god fysisk och psykisk hälsa. – Därför har vi handlingsplaner och rutiner som fastställer hur vi arbetar med dessa frågor.

GDPR

Vi på Kooperativet Emil värnar om din integritet och säkerställer din trygghet genom att följa GDPR, den förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter inom EU.

Du kan läsa mer om integritet i vår integritetspolicy.