Detta är Kooperativet EMIL


Kooperativet EMIL är en ideell assistanssamordnare som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi är ett kooperativ och har därför inget som helst vinstintresse i vår verksamhet.

Vi arbetar för alla människor med rätt till personlig assistans oavsett funktionsnedsättning.

Vi arbetar med ett brett kooperativt tänkande, där alla ges samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning eller assistansbehov.

Vi har många års erfarenhet av assistanssamordning, då vi startade vår verksamhet 1994, samma år som LSS-lagen kom. En lag som ger dig rätt att själv välja assistanssamordnare.

Vi har många medlemmar med olika erfarenheter som de gärna delar med sig av.

Du har med din rösträtt möjlighet att påverka Kooperativet Emils verksamhet.

Du har självklart möjlighet att hos oss forma din assistans efter dina egna livsvillkor. Du är den som är expert på ditt liv.