Målsättning

Kooperativet Emils mål är att ge följande...

Livskvalité

Med livskvalité menar vi, maximal frihet och rörlighet oavsett funktionsnedsättning samt att man förlorar minsta möjliga i att vara en självständig person. Detta uppnås genom att du och assistenten, anhöriga eller närstående är överens om de olika målsättningar som kan finnas för varje enskild person.


Trygghet och kontinuitet i din assistans

Med det menar vi, att du i din personliga assistans ska ha så få personer som assisterar som möjligt och att de personer du har, är gemensamt med dig överens om målen just för dig.


Integritet

Med det menar vi, att du aldrig ska riskera att bli utlämnad personligen eller privat och att det som är personligt och privat ska så förbli.


Ett självständigt liv, och om du själv vill, en aktiv fritid.