Grundtanke

Grundtanke för kooperativ

Ett demokratiskt och samägt företag.

Frivillig samverkan för att tillgodose gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.

Demokratiskt styrt företag. En medlem är lika med en röst.

Bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet.

Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är grundstenarna.

Öppna för alla som kan använda dess tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar, utan diskriminering avseende kön, social ställning, etnisk tillhörighet, politisk eller religiös övertygelse samt även sexuell läggning.