Erbjuder

Kooperativet Emil erbjuder dig.

Fortlöpande utbildning av dig som arbetsledare och av dina assistenter.

Erfarenhetsutbyte mellan arbetsledare, assistenter och anhöriga.

Att deltaga i våra teaterresor, grillkvällar, sommar- och julfester, samt andra trivselarrangemang.


Vi på Kooperativet Emil är på olika sätt med och påverkar den samhällspolitiska utvecklingen för funktionshindrade. För att öka allmänhetens medvetande anordnar vi också kurser, seminarier och konferenser.