Vill du bli medlem hos oss?


Hos oss är alla med i samma Kooperativ och kan vara med och påverka med sin röst. Korta beslutsvägar ger en snabb återkoppling som medför att alla är delaktiga i verksamheten. Vi finns alltid tillhands och är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Vår administration är utformad så att den lätt anpassas efter dina behov. Vi vill lära känna våra medlemmar och vi vill att våra medlemmar ska lära känna oss.

Tillstånd

Till årsskiftet 2011 skedde en lagändring som bland annat innebär att det från och med 2011 krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans. Tillståndet gäller utan avgränsningar vilket innebär att Kooperativet EMIL får hjälpa både barn och vuxna med personlig assistans. Beslutet gäller tillsvidare och innefattar alla personkretsar. Kooperativet Emil fick sitt tillstånd den 2012-12-03.

Juridisk hjälp

Vi har mångårig erfarenhet av omprövningar och överklagningar av beslut men om vi stöter på problem tar vi självklart hjälp av juridisk expertis. Det kan kännas tryggt att veta när det är dags för omprövning av ditt beslut eller om din situation förändras och du har funderingar på om ditt nuvarande beslut är rätt. Vi kan också hjälpa dig överklaga i de fall där du inte är nöjd med det beslut du fått och där vi ser att det finns anledning till att agera.

Bra villkor för dina assistenter

Vi tycker att det är självklart att erbjuda goda löner och bra villkor för dina assistenter. Vi har kollektivavtal, löpande arbetsmiljöarbete och egna utbildningar samt samarbete med flera ledande aktörer på utbildningar till både personlig assistenter, arbetsledare samt övriga chefer.

Medlem

Vi börjar med ett förutsättningslöst möte där du får berätta om din situation och dina önskemål. Vi berättar också om vår verksamhet och hur vi ser på personlig assistans. Tillsammans tittar vi på hur vi kan skapa en ännu bättre vardag för dig i framtiden. Om du har ett beslut om personlig assistans idag, går vi igenom din nuvarande situation och låter dig berätta vad du tycker fungerar och dessutom vad du skulle vilja förändra. Allt handlar om att hitta ett upplägg som passar dig och dina behov och våra förutsättningar att kunna leverera den service du behöver. Om vi delar synen på hur personlig assistans ska fungera går vi vidare till nästa steg i vår relation.