Arbetsgivaransvaret

Om du väljer Kooperativet Emil har vi det fulla arbetsgivaransvaret för dina assistenter.

Detta innebär att vi bland annat sköter:

Anställningsavtal

Introduktionsutbildning av personliga assistenter

Löneadministration

Sjukskrivningar

Vikarietillsättningar

De fysiska/psykiska/sociala arbetsmiljöfrågorna för dina assistenter

Ersättning för assistansens omkostnader

Försäkringar för assistenterna

Arbetsgivaravgifter

Skatter

Bokföring

Redovisning till kommun och försäkringskassa

Vi följer de lagar och kollektivavtal som finns mellan assistenter och assistanssamordnare. Du eller dina företrädare är dina assistenters arbetsledare. Vi sätter individen i centrum oavsett om det gäller dig eller dina assistenter. För oss är det viktigt att alla trivs och är nöjda. Vi vet att det är en förutsättning för att skapa personlig assistans av hög kvalitet.