Arbeta hos oss


Våra personliga assistenter är viktiga både för medlemmen och för oss. Som assistent blir du den som möjliggör en god livskvalitet för medlemmen. Kontinuitet i assistentgruppen är viktigt för medlemmen och det som ger kvalité i assistansutförandet så därför vill vi att våra duktiga assistenter ska stanna länge hos oss och medlemmen. Som ett led i den strävan ger vi våra assistenter goda anställningsvillkor och är anslutna till kollektivavtal genom KFO och Kommunal. Därigenom har du en extra trygghet som ger dig goda lönevillkor, pensionsavsättningar och försäkringar. Vi vill att du ska trivas hos oss och tillsammans kan vi göra skillnad i människors liv!

En chef som är tillgänglig

Din närmaste kontakt hos oss blir din assistanskoordinator, som också är länken mellan dig och medlemmen och tar hand om mycket av assistanssamordningen. Ni träffas på personalmöten, avstämningar och medarbetarsamtal eller andra aktiviteter. Du kan enkelt nå din assistanskoordinator via telefon eller mail när du behöver. Du har också löneassistenter som alltid hanterar dina tidrapporter och lönekörningar och därmed har bra koll på just dig och dina frågor.

Möjlighet till vidareutbildning

Då varje medlem är unik och har olika behov så blir utbildningsbehovet varierande från fall till fall. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i din roll som assistent och lära dig mer för att ännu bättre kunna tillgodose din medlems behov. Fortbildning gör arbetet ännu roligare och stärker din självkänsla och ger dig möjlighet att praktisera dina nyvunna kunskaper.

Arbetsmiljö

Målsättningen är att medarbetarna ska känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Respekt är ett honnörsord för oss och diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier får inte förekomma hos oss. Minst en gång per år undersöks och kartläggs arbetssituationen på arbetsplatsen. Detta gör vi för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå en god arbetsmiljö. Kartläggningen omfattar såväl psykologiska och sociala förhållanden som fysiska och tekniska arbetsförutsättningar. Handlingsplaner upprättas och uppföljning genomförs. För Kooperativet EMIL är det viktigt att alla medarbetare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och löpande lämna synpunkter. Tillsammans arbetar vi för att ständigt förbättra och säkra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. År du intresserad av att arbeta hos oss kontakta vårt kontor på telefon 016-147064 eller maila in din CV till info@kooperativetemil.se.